Енциклопедија цитата

Издавач: Едиција
Шифра производа: 0361

Цена:

1.584,00 RSD

26 на залихама

Опис

Ен­ци­кло­пе­ди­ја ци­та­та до­но­си ви­ше од 15.000 ци­та­та раз­вр­ста­них у 540 пред­мет­них од­ред­ни­ца. Ве­о­ма ши­рок из­бор ци­та­та – афо­ри­зми, апоф­тег­ме, по­сло­ви­це, сен­тен­ци­је, из­ре­ке, мак­си­ме, сло­бод­не или са­же­те ми­сли, му­дро­сти и ис­ку­ства – по­у­здан су знак да ће сва­ки чи­та­лац у њи­ма на­ћи и по­не­ки осло­нац за се­бе.

24 особе прегледају овај артикал

Курирска служба

Достава
на територији
Републике Србије
се врши путем
курирске службе.

Достава 2-5 дана

Достава је
2-5 радних дана
од потврде поруџбине

Додатне информације
Тежина 0,00000000 кг
Тип повеза

Тврд повез

Издавач

Едиција

Аутор

Мирослава Луковић, Светлана Мирчов, Силвија Луковић – Булат